Drevorezbárske umenie sa stalo jedno z najkrajších remesiel na Slovensku. Zahŕňa zdobenie drevených predmetov vyrezávaním, gravírovaním, pílením, vypaľovaním a inými technikami, ako aj vytváraním rôznych umeleckých predmetov z dreva. V minulosti slúžilo drevorezbárstvo v mnohých prípadoch len ako pomocné a doplňujúce remeslo, či už sa jednalo o výrobu poľnohospodárskych nástrojov, výrobu drevených lyžičiek a misiek, výrobu kolies a vozíkov. Bolo to remeslo, ktoré neraz využívali pastieri, mlynári, baníci, včelári, drevorúbači, tesári, ale aj farmári, ktorí sa pri drevorezbe inšpirovali okolím, ale aj náboženskými tradíciami.

Toto staroveké umenie sa na Slovensku využívalo aj na ozdobenie domov, predovšetkým brán bohatých statkov (okolie Zvolena a Levíc), štítov a stĺpov veží, nábytku a hrobových krížov (Detva, Gemer a Novohrad). Pastieri zdobili svoje palice a náradie a vyrezávali črpáky, ktoré poslúžili na pitie žinčice. Baníci vyrábali rôzne drevené figúrky, mlynári zdobili svoje mlynárske zariadenie a včelári zas vyrábali typicky tvarované úle. Každý z nich dal tomuto remeslu svoje špecifické vlastnosti. Výroba drevených lyžičiek bola ďalším špecifickým remeslom, ktoré sa rozšírilo po celom území Slovenska najmä v okolí Starej Turej na západnom Slovensku. Výrobky výrobcov drevených lyžičiek sa predávali na trhoch a veľtrhoch, z ktorých najdôležitejší býval (a stále je) veľtrh Radvanský jarmok v Banskej Bystrici.

Slovenská ľudová drevorezba prešla špecifickým vývojom v čase socializmu. Ukončenie sakrálnej výroby a požiadavka “tradičnej výroby” zastavili prirodzený vývoj tohto remesla. V dôsledku toho sa drevorezbári, ktorí vyrastali v nových kultúrnych a spoločenských podmienkach, tematicky inšpirovali dielami svojich otcov a starých otcov, a neposkytli tak svoj vlastný umelecký prínos do tohto remesla.

Po roku 1989 bol technologický pokrok evidentný vo výrobe (lepšie strojové vybavenie), pribudlo mnoho dostupných literárnych zdrojov, a takisto k rozmachu tohto remesla pomohlo aj čoraz častejšie využívanie internetu. Toto všetko sa odrážalo vo vývoji v rôznych oblastiach a obraz drevorezbára s kusom dreva a s nožom vedľa pece je dnes už vecou minulosti.
Krásne výrobky z dreva môžno dnes spatriť na ľudových a historických trhoch a sú považované za obľúbené slovenské suveníry.

Najrýchlejšie sa rozvíjajúcou drevorezbárskou technikou sa stala drevorezba motorovou pílou. Rozvíjať sa začalo najmä v USA v 50. rokoch, kedy sa začali objavovať prví umelci s reťazovými pílami. Veľký prelom nastal v 80. rokoch kedy sa aj uskutočnili prvé Majstrovstvá sveta v drevorezbe motorovou pílou v Haywarde vo Wisconsine. Dnes už je na celom svete (a takisto aj na Slovensku) mnoho rezbárov, ktorí vyrábajú drevené sochy medveďov, orlov, jastrabov, koní a pod. práve s využitím motorovej píly.